ระบบโรบอทวิชั่น (ตรวจสอบชิ้นงาน / นำทางการเคลื่อนที่)
         

         เมื่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมปัจจุบันในการใช้งานหุ่นยนต์คือการทำให้หุ่นยนต์ทำงานได้อย่างอัตโนมัติ ดังนั้นหุ่นยนต์จึงจำเป็นต้องมีความยืดหยุ่น และสามารถพลิกแพลงให้สามารถใช้งานในสภาพแวดล้อมต่างๆได้ ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงได้ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อการนำเทคโนโลยีระบบแมชชีนวิชั่นมาใช้กับหุ่นยนต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหุ่นยนต์ตามที่ลูกค้าต้องการได้