Machine Vision System

          การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการตรวจสอบคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิตให้รวดเร็วและแม่นยำมากขึ้นเป็นอีกสิ่งที่สำคัญสำหรับกระบวนการผลิต ซึ่งถือเป็นส่วนที่จะช่วยพัฒนาให้ผู้ผลิตสะดวกในการจัดการ และทำงานได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เทคโนโลยีแมชชีนวิชั่นจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเหล่านี้ได้ 
 

          ยกตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมการผลิตแผ่นสมาร์ทบอร์ด ที่นำเอาเทคโนโลยีแมชชีนวิชั่น ซึ่งประกอบด้วย กล้องความละเอียดสูง ซอฟต์แวร์การตรวจนับจำนวนที่ถูกพัฒนาขึ้นให้ตรงกับความต้องการ คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมที่เหมาะสำหรับการทำงานร่วมกับเครื่องจักร และความรู้ความชำนาญในการออกแบบระบบด้านแมชชีนวิชั่น พัฒนาเป็นระบบตรวจนับจำนวนอัตโนมัติขึ้น ซึ่งสามารถตอบโจทย์ความต้องการในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านคุณภาพ และการผลิตได้