ระบบแมชชีนวิชั่น           ระบบแมชชีนวิชั่น ซึ่งประกอบไปด้วยกล้อง เลนส์ อุปกรณ์ให้แสง คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ประมวลผลภาพ สำหรับการใช้งานในแอพพลิเคชั่นด้านตรวจสอบคุณภาพ นับจำนวน ตรวจสอบหาตำหนิ วัดขนาด เช็คมี/ไม่มี OCR และเช็คสี เป็นต้น อย่างไรก็ตามความสำเร็จหลักของเรา เกิดจากประสบการณ์ที่มีอย่างยาวนานมากกว่า 15 ปี ในธุรกิจแมชชีนวิชั่น ทำให้เรามีส่วนสนับสนุนลูกค้าในการทำการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิตอล (Digital Transformation) สำหรับขบวนการผลิตและตรวจสอบคุณภาพในโรงงานอย่างมากมายในหลายอุตสาหกรรม โดยทีมงานของเราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจกับโจทย์ของลูกค้าอย่างท่องแท้ก่อนนำความต้องการมาออกแบบ วางแผน และพูดคุยกับลูกค้าจนสรุปความต้องการที่แท้จริง จากนั้นนำมาพัฒนาและทดสอบที่เวิร์คชอปของบริษัท ก่อนนำระบบจริงไปติดตั้งที่หน้างาน รวมถึงการอบรมการใช้งานด้วยทีมงานวิศวกรมืออาชีพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้โซลูชั่นที่ตรงกับความต้องการ มีคุณภาพสูงสุด ในราคาที่จับต้องได้ และระยะเวลาที่รวดเร็ว นอกจากนี้ทีมงานของเรายังช่วยเตรียมความพร้อมก่อนที่จะนำระบบแมชชีนวิชั่นมาใช้ เช่นการจัดอบรมให้ความรู้ รวมถึงการให้คำแนะนำในการออกแบบไลน์การผลิตให้รองรับระบบแมชชีนวิชั่นอีกด้วย