ระบบวิชั่นแบบ LINE SCAN
         

                       ระบบแมชชีนวิชั่นชนิด LINE SCAN เหมาะสำหรับการนำมาใช้ในการตรวจสอบพื้นผิวของชิ้นงาน หรือชิ้นงานมีลักษณะเคลื่อนที่ต่อเนื่องด้วยความเร็วสูง เช่น Web Inspection, Surface Inspection, Print Inspection เนื่องด้วยเซนเซอร์กล้องที่มีลักษณะพิเศษเป็นเส้นทำให้สามารถถ่ายรูปต่อเนื่องได้เร็วและนำภาพที่ถ่ายได้แต่ละเส้นมาต่อกันเป็นรูปภาพ ซึ่งจำเป็นต้องมีทีมงานที่มีประสบการณ์การออกแบบและเชื่อมต่อภาพ LINE SCAN รวมถึงออกแบบระบบเชื่อมต่อ เพื่อให้ได้ระบบแมชชีนวิชั่นชนิด LINE SCAN ที่มีคุณภาพและเหมาะสมสำหรับลูกค้ามากที่สุด ในราคาที่จับต้องได้