ไอโอทีและการวิเคราะห์ข้อมูล


        โซลูชั่นด้าน Internet of Things ของเรา จะช่วยให้ลูกค้าสามารถดึงเดต้าต่างๆ มากมายจากอุปกรณ์ เครื่องจักร หรือเซนเซอร์ต่างๆ ในแบบรีลไทม์ ซึ่งเราไม่ได้ทำเพียงแค่การดึงเดต้าเท่านั้น ทีมงานเรายังช่วยลูกค้าในเรื่องของการรับส่งข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลบน Cloud การแสดงผลข้อมูลบนแพล็ตฟอร์มต่างๆ รวมถึงที่สำคัญคือการวิเคราะห์ข้อมูลและการทำนายด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ โดยเราจะนำข้อมูลที่ได้มาทำการออกแบบระบบแสดงผล และวิเคราะห์ ด้วยทีมงาน Data Scientist ทำให้สามารถที่จะออกแบบโมเดลปัญญาประดิษฐ์ที่เหมาะสมที่สุด เพื่อนำมาใช้สำหรับหลากหลายแอพพลิเคชั่นของลูกค้า เช่น การทำนายค่า การจัดหมวดหมู่ข้อมูล หรือการทำนายความผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้น เป็นต้น