เกี่ยวกับเรา

SOLIMAC INNOVATION GROUP
กลุ่มบริษัทโซลิแมค อินโนเวชั่น 

 
"An Innovation-driven Vision and AI Tech Powerhouse"

 
        กลุ่มบริษัทโซลิแมคอินโนเวชั่น ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนลูกค้าของเราในการก้าวเข้าสู่ Digital Transformation และระบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ โดยบริษัทฯ มีบริการต่าง ๆ เช่น การนำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ การให้บริการแบบซีสเทมอินทริเกรชั่น การพัฒนาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ การให้คำปรึกษาเชิงลึก เป็นต้น โดยมีเทคโนโลยีหลักที่มุ่งเน้นอยู่ทั้งหมด 8 เทคโนโลยี ได้แก่ เทคโนโลยีวิชั่น, ออโตเมชั่น, ปัญญาประดิษฐ์, โรโบติก, เดต้า, Mobile Tech, IoT และ Business Intelligence

               ทีมผู้บริหาร นักพัฒนาและวิศวกร ทีมขายและการตลาด ของกลุ่มบริษัทฯ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นอย่างสูง ในทุก ๆ ศาสตร์ ทั้งด้านการจัดการธุรกิจ เทคโนโลยี การตลาด นวัตกรรม Design Thinking รวมถึงองค์ความรู้เฉพาะในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่นอุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมดิจิตัล ดังนั้นทีมงานของพวกเรา จึงสามารถให้คำแนะนำ ออกแบบระบบ ทดสอบ ผลิตและพัฒนาโซลูชั่น รวมถึงการให้บริการหลังการขายอย่างครบวงจร    

 
 
วิสัยทัศน์ : ได้รับการยอมรับในระดับสากล ว่าเป็นบริษัทที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม มีความเชี่ยวชาญ และผลิตผลงานที่มีคุณภาพ ในโซลูชั่นด้านเทคโนโลยีวิชั่นและปัญญาประดิษฐ์
พันธกิจ : ต้องการเป็นผู้นำในกลุ่มบริษัทผู้ผลิตเทคโนโลยีที่มีนวัตกรรมโดดเด่นในประเทศไทย และต่างประเทศ โดยใช้ประโยชน์จากการนำกลยุทธ์ด้านนวัตกรรม ความยั่งยืน และการสร้างคุณค่าต่อสังคม มาประยุกต์ใช้
 
กลุ่มลูกค้าหลักของเราจะประกอบไปด้วย
  1. กลุ่มลูกค้า โรงงานอุตสาหกรรม (Manufacturing) ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเซมิคอนดักเตอร์ อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์
  2. กลุ่มลูกค้า Machine Maker และ System Integrator
  3. กลุ่มลูกค้า Non-Manufacturing ได้แก่ อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมประกันภัยและธนาคาร อุตสาหกรรมการเกษตร​
  4. กลุ่มลุกค้าสถานศึกษาและสถาบันวิจัย  ได้แก่ มหาวิทยาลัย โรงเรียนเทคนิค และหน่วยงานวิจัยพัฒนาของภาครัฐและเอกชนSOLIMAC INNOVATION GROUP
SOLIMAC AUOTMAITON CO.,LTD.
SOLITECH INNOVATIONS AND TECHNOLOGIES CO.,LTD.
INNOCREATIVE CO.,LTD.