ระบบวิชั่น 3 มิติ


 
          เราได้ทำการวิจัยและพัฒนาระบบแมชชีนวิชั่นแบบ 3 มิติ ที่มีคุณภาพที่ดี ประสิทธิภาพสูง และที่สำคัญคือราคาสามารถจับต้องได้ ทั้งอาร์ดแวร์ และอัลกอริทึม โดยได้ประยุกต์เทคโนโลยีการทำภาพสามมิติ (3D Reconstruction) หลากหลายประเภท เช่น 3D Laser Triangulation, 3D Time of Flight, 3D Stereo Vision เป็นต้น นอกจากนี้เรายังสามารถออกแบบนำมาประยุกต์เป็นแอพพลิเคชั่นให้เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมของลูกค้าแต่ละรายได้อย่างเหมาะสม  รวมถึงการให้คำปรึกษาเชิงลึกในการเตรียมความพร้อมในการติดตั้งระบบแมชชีนวิชั่น 3 มิติ ในสายการผลิตของท่าน