รับจำนวนจำกัดเท่านั้น!!!


“SOLIMAC ONLINE TRAINING: Introduction to Machine Vision for Industrial ครั้งที่ 2/2020”

วิทยากร: ผศ.ดร.กฤษฎา พนมเชิง
วันที่อบรม: วันพฤหัสที่ 30 เมษายน 2563 (หลักสูตร 1 วัน)
เวลา: 09.00-16.00 น.

“Free Online Training ผ่าน Zoom”

หัวข้อ Training:
1. Introduction to Machine Vision
2. Example of Machine Vision for Industrial
3. Fundamental knowledge of parameter and equipment
4. Overview Algorithm for select and example code
5. Introduction to AI and IoT in Machine Vision

เหมาะสำหรับ: บุคคลที่สนใจหรืออยากเรียนรู้พื้นฐานเบื้องต้นด้าน Machine Vision  สำหรับงานอุตสาหกรรม โดยผู้เข้าอบรม อาจจะเป็นผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางด้านนี้มาก่อนเลย หรือเป็นวิศวกร ช่างเทคนิค โปรแกรมเมอร์ เป็นต้น

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่เข้าเรียน:
1. มีความรู้พื้นฐานด้านระบบ Automation
2. มีความรู้พื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรม

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
โทรศัพท์ : 095-895-5656
อีเมล์ : [email protected]
เว็บไซต์ : www.SolimacAutomation.com

**ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรม
**เนื่องจากที่นั่งมีจำนวนจำกัด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ได้รับอีเมล์ตอบกลับจากทางบริษัทเท่านั้น**
**หมายเหตุ: อาจมีการเปลี่ยนแปลงวันอบรม โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า