หน้าแรก   EN | TH  
(+66) 095-895-5656 sales_auto@solimacgroup.com
 
ค้นหา
ข่าวสารต่างๆ  
 
 
สัมมนา และเวิร์คช็อป
ลงทะเบียน
 
Vision and AI Training Course
 

 
สถานที่ : มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ชั้น 2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ iMAC
อุตสาหกรรม : -
วันที่เริ่มต้น : 10 ตุลาคม 62
วันที่สิ้นสุด : 11 ตุลาคม 62
เวลา : 9:00 ถึง 16:00


 

 

 

S Vision Preparation and Basic Course

 

วิทยากร : ผศ.ดร.กฤษฎา พนมเชิง

คุณอลิสา คูณาภินันท์

 

เหมาะสำหรับ

บุคคลที่สนใจหรืออยากเรียนรู้พื้นฐานเบื้องต้นด้าน Machine Vision โดยผู้เข้าอบรม อาจจะเป็นผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางด้านนี้มาก่อนเลย หรือเป็นวิศวกร ช่างเทคนิค โปรแกรมเมอร์ เป็นต้น

 

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่เข้าเรียน

มีความรู้พื้นฐานด้านระบบ Automation และมีความรู้พื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรม

สิ่งที่จะได้รับ

- ได้รับความรู้และวิธีการใช้อัลกอริทึมพื้นฐานของระบบ Machine Vision เช่น Pattern Matching, Barcode Reader หรือ OCR เป็นต้น

- รู้และสามารถคำนวณสูตรที่จำเป็นในระบบ Machine Vision

- ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม Machine Vision ผ่านเครื่องมือที่เรียกว่าซอฟต์แวร์ HALCON

- รู้จักเครื่องมือพื้นฐานที่ใช้ในซอฟต์แวร์ HALCON ซึ่งมีชื่อเรียกว่าของ HDevelop

- ได้รับความรู้และความเข้าใจในเรื่องประเภทของกล้อง และวิธีการเลือกใช้กล้องแต่ละประเภท รวมไปถึงอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง อาทิเช่น สายเชื่อมต่อต่าง  อุปกรณ์เลนส์

- ได้รับความรู้และความเข้าใจในเรื่องประเภทของ Light source และวิธีการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงาน

*หมายเหตุอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้สอน

ดูงานสัมมนา และเวิร์คช็อปทั้งหมด

 
     
 
Copyright © SOLIMAC AUTOMATION. All Rights Reserved Image Sensing   @SolimacGroup