หน้าแรก   EN | TH  
(+66) 095-895-5656 sales_auto@solimacgroup.com
 
ค้นหา
  สินค้า  
 
 
 
  HALCON 11
 

HALCON 11 Machine Vision and Image Processing Software  

ชุด โมดูลพัฒนาระบบวิชั่นพร้อม Library วิชั่นระดับโลกจาก MVTec ประเทศเยอรมันรับประกันด้วยจำนวนผู้ใช้และยอดขายอันดับ 1 ของโลก สามารถใช้ได้กับภาษาC, C++, C#, VB และสามารถใช้งานได้ทั้ง Windows, Linux, Solaris


  • มี ฟังก์ชั่นการใช้งานให้เลือกมากมายเช่น Blob Analysis, Morphology, Barcode, OCR, Matching (2D และ 3D), Measuring, Image Enhancement, 3D Vision (Stereo, Image Reconstruction, Calibration), Auto Parameter เป็นต้น
  • มีตัวอย่างให้เลือกมากกว่า500 ตัวอย่างสำหรับทุกๆฟังก์ชั่น ในหลายหลายอุตสาหกรรมสำหรับการเริ่มพัฒนา
  • สามารถใช้งานแบบ Multi-core และ Parallel Programming
  • เมื่อพัฒนาโปรแกรมเสร็จ สามารถที่จะ Deploy เป็น Stand-alone Application เพื่อไปรันโดยใช้ Run-time License เพื่อราคาที่ถูกลงได้

Professional Software for all Machine Vision Applications

Food, Health Care & Life Sciences
ไม่ ว่าจะเป็นการตรวจสอบพื้นผิว, สิ่งพิมพ์, ระดับความสูงของ การบรรจุ, ความสมบูรณ์ของการบรรจุ, ตัวหนังสือ, บาร์โค๊ด, หรือสัญลักษณ์ต่างๆ ซอร์ฟแวร์วิชั่นของ HALCON มีฟังก์ชั่นการตรวจสอบที่แม่นยำ และเชื่อถือได้รองรับการตรวจสอบ ได้ทั้งหมด

Automotive & Robotics
ไม่ ว่าจะเป็นการหาค่า3D Pose ของวัตถุซึ่งอ้างอิงจากไฟล์ CAD, การสร้างค่า3D สำหรับงาน Bin Picking หรือ Robot Path Planning ซอร์ฟแวร์วิชั่น HALCON ได้มีฟังก์ชั่น 3D รองรับ ซึ่งช่วยให้ท่านสามารถสร้างสรรงานระบบวิชั่นใน อุตสาหกรรมรถยนต์ และหุ่นยนต์ได้เป็นอย่างมาก

Packaging
การตรวจสอบคุณภาพ, การตรวจสอบความเรียบร้อย, การแยกประเภทของชิ้นงาน : HALCON มีฟังก์ชั่นสำเร็จรูปมากมายสำหรับใช้ในงานบรรจุภัณฑ์

Medical Image Analysis
CT, MR, X-ray : ไม่ว่าจะเป็นแหล่งกำเนิดแสงแบบไหน และความละเอียดเท่าใด ซอร์ฟแวร์ HALCON สามารถที่จะประมวลผลรูปภาพแบบ 8/16/32 บิต Integer และ Float ได้หมด

การตรวจสอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิคส์ Wafer & Die / Board, Wafer & Die Inspection 
PCB, BGA, AOI/AXI, ball-wedge และ wire bonding machines: HALCON สามารถที่จะตรวจสอบงานตำหนิด้วยความแม่นยำกว่า1 ไมครอน

รตรวจสอบควมสมบูรณ์ / Completeness Inspection
บัดกรี ไม่ครบ, ไดโอดหาย, อุปกรณ์ใส่สลับด้าน : ด้วยฟังก์ชั่นจาก ซอร์ฟแวร์ HALCON ท่านสามารถที่จะตรวจสอบตำหนิต่างๆเหล่านี้ได้ อย่างแม่นยำ และครบถ้วนภายในระยะเวลาน้อยกว่า0.01 วินาที

 
ตำแหน่ง และกรวงตัว / Positioning & Alignment
การ หาตำแหน่งของแผงวงจรอิเล็กทรอนิคส์ หรือตำแหน่งของจุด Fiducial mark บนแผงวงจรอิเล็กทรอนิคส์ : HALCON สามารถที่จะหาวัตถุดังกล่าวได้ด้วยความแม่นยำสูงกว่า1/20 พิคเซล

 
รวิเคระห์พื้นผิว / Surface Inspection 
ไม่ ว่าจะเป็นวัสดุชนิดต่างกัน และตำหนิประเภทต่างๆเช่น รอยถลอก, หลุม, รอยย่น, รอยแตก, รอยนูน, รอยเปื้อน, เป็นต้น : HALCON สามารถที่จะทำการตรวจสอบและหาตำหนิดังกล่าวได้ทั้งหมด


รรับประกันคุณภพ / Quality Assurance
PCB, BGA, AOI/AXI, ball-wedge และ wire bonding machines: HALCON สามารถที่จะตรวจสอบงานตำหนิด้วยความแม่นยำกว่า1 ไมครอน 

 
รตรวจสอบงนพิมพ์ / Print Inspection
ตรวจ สอบฉลาก หรืองานพิมพ์ บนกระดาษ, พลาสติก, หรือโลหะต่างๆ ด้วยเครื่องพิมพ์ : HALCON สามารถที่จะตรวจสอบความคล้ายเทียบ กับต้นแบบได้อย่างแม่นยำ และอัตโนมัติ

 
การถอดรหัส / Identification
การ ถอดรหัส หรืออ่านบาร์โค๊ด, Data Codes, ตัวหนังสือ หรือตัวเลข ต่างๆ : HALCON สามารถอ่านได้อย่างแม่นยำซึ่งใช้เวลาในการ ถอดรหัสแต่ละตัวอักษรน้อยกว่า0.001 วินาที


การวัด / Measuring
ด้วย ความสามารถในการวิเคราะห์ และหาขอบได้อย่างแม่นยำใน HALCON ผนวกกับฟังก์ชั่น 3D Camera Calibration หรือ Sub Pixel Accuracy ท่านสามารถที่จะวัดขนาดได้อย่างแม่นยำมาก


Leading-Edge Techniques and Optimal Performance

Blob Analysis
ไม่ ว่าจะเป็นฟังก์ชั่น Hysteresis, Local, Binary, Thresholding, Segmentation, Mathematics Operations, Area, Orientation, Shape, Gray Value Features : HALCON สามารถที่จะ เรียกใช้ฟังก์ชั้นเหล่านี้ในเวลาน้อยกว่า0.001 วินาทีMorphology
ไม่ ว่าจะเป็นฟังก์ชั่น Erosion, dilation, opening, และ closing โดยใช้ Structuring element ต่างๆ : HALCON สามารถเรียกใช้ฟังก์ชั่นต่างๆเหล่านี้ด้วยความรวดเร็ว และคลอบคลุมทุกๆการใช้งานมากที่สุด


 

Bar Code & Data Code Reading
ไม่ ว่าจะเป็นบาร์โค๊ดรูปแบบไหน หรือจะเอียงมาเท่าไร ซอร์ฟแวร์ HALCON สามารถที่จะอ่านค่าได้เพียงใช้ความ กว้างแค่ 1.5 พิคเซคเท่านั้น HALCON ยังสามารถที่จะอ่าน โค๊ด ECC 200, QR, หรือ PDF417 ที่ขนาดต่างๆกันได้เล็ก สุดถึง 2 x 2 พิคเซล นอกจากนี้ HALCON ยังสามารถที่จะ อ่านโค๊ด Direct Part Mark (DPM) บนผิวของชิ้นงานต่างๆ ภายใต้แสงที่แตกต่างกันไปได้อย่างแม่นยำ และรวดเร็วOCR & OCV
HALCON’s Classifier เป็นฟังก์ชั่นพิเศษสำหรับการอ่านตัว หนังสือ ซึ่งทำงานโดยการสอนตัวหนังสือใหม่เข้าไปในระบบ จากนั้นระบบจะทำการบันทึกตัวหนังสือเข้าไปในฐานข้อมูล (ส่วนใหญ่ HALCON จะมีการบันทึกรูปแบบของตัวหนังสือ มาให้แล้ว) เมื่อทำงานซอร์ฟแวร์ก็สามารถที่จะอ่าน และ ตรวจสอบตัวหนังสือได้อย่างแม่นยำสูงสุด

 

Multi-View 3D Calibration
ด้วย ฟังก์ชั่น Calibration ใน HALCON ซอร์ฟแวร์สามารถที่ จะเปลี่ยนหน่วยพิคเซล ให้เป็นหน่วยจริงได้ด้วยความแม่นยำ ระดับสูงสุดแม้ว่าจะเป็นภาพที่มีความโค้งมากเพียงใด ยก ตัวอย่างเช่น การวัดขนาดที่ต้องการ Subpixel-accurate 1 ไมครอนต่อบริเวณการมองเห็น 10มิลลิเมตร ก็สามารถทำได้ อีกทั้งยังสามารถใช้ได้ทั้งกับงาน Robot Vision อีกด้วย

Vision Software Capabilities

Matching

-Correlation-based Matching
เป็นฟังก์ชั่นกรตรวจสอบควมคล้ยโดยใช้ค่Gray Scale เป็น หลัก ซึ่งวิธีกรนี้จะแม่นยำมกสำหรับงนที่มีลักษณะ ภพเบลอ, วัถตุที่ไม่มีรูปทรง, หรือ ภพ Texture

-Shape-based Matching
ด้วยควมละเอียดในกรตรวจสอบในระดับต่ำกว่พิคเซล (Subpixel-accurate) ทำให้ ซอร์ฟแวร์ HALCON สรถที่จะหวัตถุที่ต้องกร ในรูปภพได้อย่งแม่นยำมกในเวลรีลไทม์ ไม่ว่วัตถุจะขยับออก จกตำแหน่ง, หมุน, ย่อส่วน, ขยย, โค้ง, เปลี่ยนรูป, ทับกัน, มีส่วนที่ยืดออก, แสงเปลี่ยน, และอื่นๆ ก็สรถที่จะตรวจสอบได้อย่ง แม่นยำ นอกจกนี้ HALCON สรถที่จะประมวลผลภพได้ทั้ง 8 และ 16 บิต อีกทั้งยังสรถที่จะประมวลผลภพสี หรือภพหลย Channel ได้ ภพต้นแบบก็สรถที่จะสอนได้จกไฟล์ CAD หรือ จกรูปหลยๆรูปได้

-Descriptor-based Matching
วัตถุที่ผิวหน้มีลักษณะ Texture มกๆ สรถที่จะตรวจสอบ ควมคล้ยได้โดยฟังก์ชั่นนี้ซึ่งจะตรวจสอบ Descriptor ของผิวหน้วัตถุเป็นหลัก วิธีกรนี้มีควมเร็วและควมแม่นยำสูงมกทำให้ไม่ ว่วัตถุจะหมุน หรือโค้งงอเพียงใดก็สรถที่จะตรวจสอบเจอได้ 

3D Matching

-Shape-based 3D Matching
รจำค่และ ระบุตำแหน่ง (3D Pose) ของวัตถุ 3 มิติ: HALCON มีฟังก์ชั่นที่มีเอกลักษณ์เฉพะสำหรับกรหตำแหน่ง หรือ กรวงตัวของวัตถุเหล่นี้ จกไฟล์ CAD

-Surface-based 3D Matching
เป็นวิธีกรตรวจสอบควมคล้ยแบบ 3 มิติอีกวิธีหนึ่งนอกเหนือ จก Shape-based 3D Matching โดยจะเน้นกรหวัตถุจก ลักษณะของผิว ด้วยภพถ่ยจกกล้องที่สรถบอกควมสูง ของวัตถุได้ เช่น Sheet-of-light


Measuring

-1D Measuring
รวัดขอบตมเส้นตรง หรือโค้ง ซึ่ง HALCON มีอัลกอริทึมซึ่ง แม่นยำมกสรถที่จะให้ควมละเอียดได้ในระดับต่ำกว่พิค เซลในเวลน้อยกว่0.001 วินที นอกจกนี้ยังสรถที่จะใช้ ร่วมกับกรทำ Gray-value Calibration ซึ่งสรถใช้วัดภพที่ค่Gray Value ไม่สม่ำเสมอในลักษณะ Non-linear โดยที่ผลกรวัด ค่ยังได้ค่ที่มีควมแม่นยำสูงสุด

-2D Measuring 
ด้วยฟังก์ชั่นพิเศษของ HALCON สรถที่จะวัดภพวัตถุ 2 มิติ โดยสรถที่จะเลือกขอบให้พอดีกับบริเวณที่ต้องจะวัดไม่ว่จะ เป็นลักษณะทรงกลม หรือวงรี อีกทั้งยังสรถที่จะให้ค่รวัด จกภพสี ได้มกกว่1 Channel

-3D Measuring
HALCON มีฟังก์ชั่นพิเศษที่ใช้ในกรสร้ง Disparity หรือ ภพ ที่มีมิติ (ควมลึก) หรือ 3D Coordinate ของผิววัตถุได้โดยหลก หลยวิธีเช่น Binocular, Stereo Vision, Sheet-of-light, หรือ Depth of Focus นอกจกนี้ยัง HALCON สรถที่จะห3D Pose ของรูปทรงกลม และทรงสี่เหลี่ยมได้จกกล้องเพียง 1 ตัว เท่นั้น ด้วยข้อดีของกรวัด 3D ใน HALCON ทำให้สรถที่จะ วัดค่3D ของวัตถุทรงกลม หรือทรงกระบอกได้อย่งแม่นยำ

 

วีดีโอสินค้า
 
 
Copyright © SOLIMAC AUTOMATION. All Rights Reserved Image Sensing   @SolimacGroup