หน้าแรก   EN | TH  
(+66) 095-895-5656 sales_auto@solimacgroup.com
 
ค้นหา
ข่าวสารต่างๆ  
 
 
Vision Academy
 
        ศูนย์ฝึกอบรมระบบ Machine Vision ซึ่งบริษัท โซลิแมค ออโตเมชั่น จำกัด ผู้นำเข้า จัดจำหน่าย และพัฒนาการใช้งานซอฟต์แวร์ HALCON แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ได้ร่วมกับบริษัท MVTec ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ HALCON จากประเทศเยอรมัน นำหลักสูตร HALCON for Machine Vision ที่ได้มีการสอนและอบรมในประเทศเยอรมัน มาเปิดสอนและอบรมในประเทศไทย โดยวิศวกรผู้ชำนาญการของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรจากประเทศเยอรมัน มาเป็นผู้สอนและอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์ HALCON โดยในปัจจุบันได้มีการเปิดคอร์สการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ดังต่อไปนี้
 
Below is the list of  available courses  
-   Introduction to Machine Vision
-   HALCON Basic Training
-   HALCON Advance Training
-   Linescan  Image System using HALCON
-   HALCON 3D Vision System
 
        นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังมีการจัดอบรมให้กับบริษัทที่สนใจต่างๆ หลักสูตรการจัดอบรมสัมมนาของบริษัทฯ เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ HALCON โดยจัดในประเทศไทยให้กับบริษัทและอุตสาหกรรมต่างๆ
 
 
 
     

 

 
        บริษัท โซลิแมค ออโตเมชั่น จำกัด ได้ให้การสนับสนุนการศึกษาและค้นคว้าการวิจัยด้าน Machine vision ตั้งแต่ปี 2554 โดยให้การสนับสนุนซอฟต์แวร์ HALCON พร้อมทั้งหลักสูตรการเรียนการสอน ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ในมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมถึงสถาบันอาชีวศึกษาและวิทยาลัยเทคนิค ซึ่งอาจารย์และนักศึกษาที่มีความสนใจด้าน Machine vision หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถนำมาใช้ได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
 
 
 
        
        หากทางมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาอื่นๆ ใดสนใจเกี่ยวกับโครงการ "HALCON...สู่น้องวิศวะ" เป็นโครงการสนับสนุนซอฟต์แวร์ HALCON พร้อมทั้งหลักสูตรการเรียนการสอนได้ฟรีที่นี้ สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายอบรมและสัมมนา บริษัทโซลิแมค ออโตเมชั่น จำกัด โทร. 02-712-0898 , 095-895-5656  อีเมลล์ : auto@solimacgroup.com
 
 
 
 
 
Copyright © SOLIMAC AUTOMATION. All Rights Reserved Image Sensing   @SolimacGroup