หน้าแรก   EN | TH  
(+66) 095-895-5656 sales_auto@solimacgroup.com
 
ค้นหา
เกี่ยวกับบริษัทฯ  
 
 
กิจกรรมเพื่อสังคม
 
CSR (Cooperate Social Responsibility)
 
        บริษัท โซลิแมค ออโตเมชั่น จำกัด ได้ให้การสนับสนุนการศึกษาและค้นคว้าการวิจัยด้าน Machine vision ตั้งแต่ปี 2554 โดยให้การสนับสนุนซอฟต์แวร์ HALCON พร้อมทั้งหลักสูตรการเรียนการสอน ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ในมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมถึงสถาบันอาชีวศึกษาและวิทยาลัยเทคนิค ซึ่งอาจารย์และนักศึกษาที่มีความสนใจด้าน Machine vision หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถนำมาใช้ได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
 
 
 
        หากทางมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาอื่นๆ ใดสนใจเกี่ยวกับโครงการ "HALCON...สู่น้องวิศวะ" เป็นโครงการสนับสนุนซอฟต์แวร์ HALCON พร้อมทั้งหลักสูตรการเรียนการสอนได้ฟรีที่นี้ สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายอบรมและสัมมนา บริษัทโซลิแมค ออโตเมชั่น จำกัด โทร. 02-712-0898 , 095-895-5656  อีเมล์ : auto@solimacgroup.com
 
 
 
 
 
Copyright © SOLIMAC AUTOMATION. All Rights Reserved Image Sensing   @SolimacGroup